วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565

4 สิงหาคม 2565

 บันทึกอารมณ์
วันนี้การวิเคราะห์ละเอียดมาก มีสติตลอดการเทรดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

14 สิงหาคม 2565

  บันทึก วันนี้เป็นวันเริ่มต้นใหม่วันแรกของทุน 10,000 บาท เป็นการเริ่มต้นที่สวยงาม รอเทคนิคและจุดเข้าเทรดที่ดีที่สุดได้ โดยเฉพาะเรื่องแนวได้...